Start Oferta Technologia Diagnostyka Terapia Kontakt
TECHNOLOGIA

Urządzenie to umożliwia diagnozowanie i usuwanie problemów zdrowotnych w oparciu o nowoczesną technologię. Metodologia diagnostyki oparta jest na falowym charakterze otaczającej materii biologicznej. Konstrukcja urządzenia oparta jest na naukowych odkryciach z zakresu biofizyki i medycyny kwantowej, co daje niepodważalne korzyści, podnosi skuteczność i trafnosć dniagnozy i idealnie sprawdza się w działaniach 'pro-zdrowotnych'.

Posiadane przez nas urządzenie medyczne wykorzystuje do swej pracy zupełnie nową technologię, która opiera się na fakcie, że każdy proces w organizmie człowieka, wszystkie choroby i patogeny mają swoją własną częstotliwość elektromagnetyczną. Urządzenie służy do precyzyjnego odczytywania częstotliwości fali w wybranych miejscach/organach organizmu żywego i weryfikuje je z widmami elektromagnetycznymi wszystkich znanych chorób, patogenów i stanów nieprawidłowych w organizmie w odniesieniu do wieku, które są zawarte w bazie danych oprogramowania.

Podczas uzyskiwania informacji z organizmu urządzenie porównuje wartości z próbkami informacyjnymi w bazie danych (przygotowywanymi w konsultacji z medycznymi ośrodkami naukowymi i posiadającymi dokumentację biorównoważności). W chwili zweryfikowania tej samej częstotliwości występuje zjawisko biorezonansu - zwiększa się amplituda częstotliwości, urządzenie ten moment rejestruje i graficznie eksponuje na ekranie komputera.

Biorąc pod uwagę wszechstronność zastosowań i wartość użytkową, urządzenie tej klasy jest często używane poza granicami Polski przez lekarzy, centra medyczne, gabinety dentystyczne, salony kosmetyczne, producentów suplementów, produktów kosmetycznych itp. W Polsce jest zjawisko wyjątkowe, głównie ze względu na brak refundacji i cenę urządzenia oraz brak świadomości możliwości medycznych. Na terenie Polski wykorzystywane przez nas urządzenie, diagnostyka, terapia jest zjawiskiem innowacyjnym. Cieszymy się, że jesteśmy w stanie zaproponować tak nowoczesną technologię.

Skuteczność wykorzystywanego przez nas urządzenia jest bardzo wysoka (96% według producenta, potwierdzona przez użytkowników), dzięki zaawansowanej technologii. Posiadany przez nas model urządzenia jest obecnie najbardziej zaawansowany technologicznie spośród dostępnych na rynku i stosowanych w gabinetach diagnostycznych. Konkurencja zwykle dysponuje metodami o niższej skuteczności takimi jak np. Vegatest oparty na metodzie Volla. Na rynku polskim dostępnych jest wiele metod niekonwencjonalnej diagnostyki opartej na naukowych podstawach. Metody te zwykle są łatwe do zweryfikowania przez pacjenta, który wie o niektórych z niedomagań swojego organizmu (badania i diagnostyka medyczna). Badanie posiadanym przez nas urządzeniem charakteryzuje się wspomnianą wcześniej wysoką skutecznością, co zawsze jest potwierdzane przez osoby poddane diagnozie - zwykle jest to zdziwienie klienta, który mówi o wielu tygodniach/latach badań lekarskich prowadzących do zdobycia informacji, którą tu uzyskujemy maksymalnie po jednej godzinie zabiegu, co zawsze robi duże wrażenie i potwierdza zasadność metody.

Copyright TAM-MED 2014. All rights reserved. Created by Vipercom